ฟีเจอร์โดดเด่น (Premium Features)

เรียนรู้วิธีการทำให้ประกาศของคุณโดดเด่นแก่คนหาทรัพย์

DDproperty avatar
12 articles in this collection
Written by DDproperty

Premium Project Listings (PPL)

Premium Project Listings (PPL) จะเริ่มให้บริการกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Book, Reserve and Extend a Featured Agent Slot

You can secure your Featured Agent slot through our AgentNet (web) on-the-go.
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Featured Agent (เอเจนท์แนะนำ)

เป็นเอเจนท์ที่ทุกคนอยากใช้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่คุณเชี่ยวชาญ
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

จอง สำรอง และขยายระยะเวลารายการ Feature Agent ของคุณ (Book, Reserve and Extend a Featured Agent Slot)

คุณสามารถเปิดใช้งาน Featured Agent ผ่านทาง AgentNet (web) ได้ทันที
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Featured Agent

Be the go-to agent for properties in a specific district
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Premium Project Listings (PPL)

Starting February 17, 2022 Premium Project Listings is available for purchase by developers and it is visible on the top of search result.
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เพิ่มความน่าเชื่อถือผ่าน เมนู"ค้นหาตัวแทน" (Featured Agent on “Find Agent”)

เมื่อลูกค้าต้องการคนที่เป็นมืออาชีพในอสังหาฯ
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Featured Agent on “Find Agent”

Be property seekers and owners’ go-to-agent for their property needs
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago