การจัดการเกี่ยวกับประกาศ (Managing your listings)

เรียนรู้วิธีการจัดการประกาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

DDproperty avatar
28 articles in this collection
Written by DDproperty
การสร้างประกาศ

การสร้างประกาศ (Post a Listing)

เข้าใจวิธีการสร้างประกาศอย่างง่ายๆและทำให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การอัปโหลดรูปภาพลงประกาศ (How to upload photo to your listing)

การอัปโหลดรูปภาพเป็นสิ่งสำคัญในการลงประกาศของคุณ ทำตามวิธีด้านล่างง่าย ๆ
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีการใส่วิดีโอลงในประกาศ (Embed a video into your listing)

ใส่วิดีโอเพื่อให้ประกาศของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การตั้งค่าชื่อโครงการคอนโด (How to pre-listing condo information from DDProperty?)

เพิ่มโอกาสการถูกค้นหา ด้วยการใส่ชื่อโครงการคอนโดให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การลงประกาศประเภทที่ดิน/บ้าน (Update Property Location for Landed Property)

ลงประกาศประเภทที่ดิน บ้าน หรือ ประเภทอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Post a Listing

All you need to know about posting a property listing.
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Upload Photos to Your Property Listing

Attract property seekers with visually appealing photos in your listings.
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Embed a Video into Your Listing

Use videos to showcase your property and learn how to embed videos into your listings.
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago
การต่ออายุประกาศ (Extend your listings)

วิธีการต่ออายุประกาศ (How to Extend Your Listings) (ใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

ต่ออายุประกาศเพื่อให้ประกาศของคุณถูกดันขึ้นไปอยู่ในหน้าแรก ๆ ของการค้นหา
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีการต่ออายุประกาศ (Repost a Listing)

รีเฟรชวันลงประกาศของคุณ เพื่อขึ้นให้ประกาศอยู่บนสุดของผลการค้นหา
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีการต่ออายุประกาศอัตโนมัติ (Repost Your Listings Automatically with Auto-Repost)

ประหยัดเวลา และ ทำให้ประกาศของคุณอยู่ทีตำแหน่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยการต่ออายุประกาศอัตโนมัติ
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีแก้ไขการตั้งค่าต่ออายุประกาศอัตโนมัติ (Edit and Auto-Repost Schedule)

เพิ่มความยืดหยุ่น ให้คุณบริหารจัดการประกาศของคุณได้ทุกเมื่อ
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

How to extend and lay off your listing? (Valid untill November 30, 2021)

Refresh your listing date to get on the top of the search results.
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Repost a Listing

Refresh your listing's post date to get on the top of search results.
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated this week

Repost Your Listings Automatically with Auto-Repost

Save time from doing manual reposting, yet ensure your listing is competitively ranked with Auto-Repost
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Edit an Auto-Repost Schedule

Edit an Auto-Repost booking anytime!
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago
เจาะลึกประสิทธิภาพ และ การวัดผลประสิทธิภาพของประกาศ (Understanding your listing's performance)

คะแนนคุณภาพประกาศ (Ensure a High Listing Quality Score)

ประกาศที่มีคะแนนสูง มักจะมียอดวิวสูงเช่นกัน
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เช็คสถิติและประสิทธิภาพของประกาศ (Check your Listing's Performance)

มาเช็คสถิติประกาศของคุณกัน
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เพิ่มประสิทธิภาพประกาศอย่างไร? (How Do I Improve My Listing’s Performance?)

หากประกาศของคุณมีคนมองเห็นเยอะ มียอดวิวสูง คุณก็มีโอกาสได้ลูกค้า
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

ประกาศของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน เมื่อเทียบกับคู่แข่ง? (How Are My Listings Performing Against Similar Listings?)

รู้จักประกาศของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับของคู่แข่ง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การวัดการตอบสนองจากลูกค้า คืออะไร? (What is a Conversion Funnel?)

รู้จักระดับการตอบสนองของลูกค้า
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago