การจัดการกับประกาศ (Post and manage listing)

เรียนรู้วิธีการจัดการประกาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

DDproperty avatar
18 articles in this collection
Written by DDproperty
การสร้างประกาศ

การสร้างประกาศ (Post a Listing)

เข้าใจวิธีการสร้างประกาศอย่างง่ายๆและทำให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การอัพโหลดรูปภาพลงประกาศ (How to upload photo)

การอัพโหลดรูปภาพเป็นสิ่งสำคัญในการลงประกาศของคุณ ทำตามวิธีด้านล่างง่ายๆ
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีการใส่วิดีโอลงในประกาศ (Embed a video into your listing)

ใส่วิดีโอเพื่อให้ประกาศของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การตั้งค่าชื่อโครงการคอนโด (How to link condo name from our condo directory)

เพิ่มโอกาสการถูกค้นหา ด้วยการใส่ชื่อโครงการคอนโดให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีการต่ออายุประกาศ (How to Extend Your Listings)

ต่ออายุประกาศเพื่อให้ประกาศของคุณถูกดันขึ้นไปอยู่ในหน้าแรก ๆ ของการค้นหา
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การลงประกาศประเภทที่ดิน/บ้าน (Update Property Location for Landed Property)

ลงประกาศประเภทที่ดิน บ้าน หรือ ประเภทอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เทคนิคการเขียนหัวข้อประกาศ (Tips on what makes good Listing Headlines)

การเขียนหัวข้อให้ดึงดูดควรดึงจุดเด่นออกมาให้กระชับ สั้น และเข้าใจง่ายที่สุด
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago
เข้าใจการวัดผลประกาศ (Understanding your listing's performance)

ประกาศของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน เมื่อเทียบกับคู่แข่ง? (How Are My Listings Performing Against Similar Listings?)

รู้จักประกาศของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับของคู่แข่ง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เช็คสถิติและประสิทธิภาพของประกาศ (Check your Listing's Performance)

มาเช็คสถิติประกาศของคุณกัน
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เพิ่มประสิทธิภาพประกาศอย่างไร? (How Do I Improve My Listing’s Performance?)

หากประกาศของคุณมีคนมองเห็นเยอะ มียอดวิวสูง คุณก็มีโอกาศได้ลูกค้า
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

คะแนนคุณภาพประกาศ (Ensure a High Listing Quality Score)

ประกาศที่มีคะแนนสูง มักจะมียอดวิวสูงเช่นกัน
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

คำถามเกี่ยวกับ การวัดผลประกาศ (All about Listing Performance Insights)

คำถามที่พบบ่อย
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การวัดการตอบสนองจากลูกค้า คืออะไร?(What is a Conversion Funnel?)

รู้จักระดับการตอบสนองของลูกค้า
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago