All Collections
การใช้งาน เครดิต (All about Ad Credits)
การซื้อ Ad Credit ผ่านแอปฯ AgentNet (iOS) (Ad Credits Purchase)
การซื้อ Ad Credit ผ่านแอปฯ AgentNet (iOS) (Ad Credits Purchase)
คุณสามารถเติม Ad Credits ของคุณผ่านแอปฯ AgentNet (iOS) ผ่านขั้นตอนต่อไปนี้!
KUGHASHINEE DEWARAJAN avatar
Written by KUGHASHINEE DEWARAJAN
Updated over a week ago

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะซื้อมากกว่า 100 Ad Credits ผ่านแอปฯ AgentNet ได้อย่างไร?
การซื้อจะถูกจำกัดไว้ที่ 100 Ad Credits โดยคุณสามารถซื้อได้หลายครั้ง แต่หากต้องการซื้อมากกว่า 100 Ad Credits ในครั้งเดียว คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่โทร. 02-204-9555 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทำไมฉันจึงไม่เห็นตัวเลือกเพื่อเติม Ad Credits ของฉันผ่านแอปฯ AgentNet
ตัวเลือกการซื้อในแอปฯ นี้มีให้สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ในระบบ iOS เท่านั้น หากคุณเป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์ในระบบ iOS แต่ไม่เห็นตัวเลือกในการซื้อนี้ คุณอาจจะต้องอัปเดตแอปฯ AgentNet ของคุณ

Ad Credits มีอายุการใช้งานได้นานเท่าไหร่?

Ad Credits ของคุณจะมีอายุการใช้งาน 12 เดือน

หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ Ad Credits เมื่อไหร่?

Ad Credits จะออกให้ทันที

หากยอดคงเหลือไม่อัปเดต กรุณาตรวจสอบยอด Ad Credits คงเหลือของคุณในภายหลัง หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่โทร. 02-204-9555 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่:

  • โทร. 02-204-9555 (วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 – 18:00 น.)

  • ติดต่อผ่านช่องทางไลฟ์แชทของเรา โดยคลิกที่ปุ่มสีแดง-ขาว ที่อยู่ด้านขวาล่างบนหน้าจอ AgentNet ของคุณ

Did this answer your question?