พิเศษสุดสำหรับเอเจนท์ที่อยู่ในระดับ Prestige ได้แก่ Black, Platinum และ Gold คุณจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของบัตรกำนัลช้อปปิ้ง โดยคำนวณจากทุก ๆ ยอดการใช้จ่ายสำหรับการซื้อ Ad Credit ในแต่ละไตรมาส

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

 1. เงินคืนรายไตรมาสนี้ เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ Prestige Agents (เอเจนท์ในระดับ Black, Platinum และ Gold) เท่านั้น

 2. ทุก ๆ 1 บาทสำหรับการใช้จ่ายในการซื้อ Ad Credit จะถูกนำมาคำนวณ และ แปลงเป็นบัตรกำนัลช้อปปิ้งในทุก ๆ สิ้นไตรมาส โดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกของเอเจนท์ในไตรมาสนั้น ๆ ตามตารางด้านล่าง

 3. คุณสามารถตรวจสอบวันที่จะได้รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งเงินคืนรายไตรมาส ได้จากตารางด้านล่าง

  • หากคุณเป็นเอเจนท์ระดับ Platinum และ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 1)

   • ซื้อ Ad Credit จำนวน 5,000 บาท

   • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่คำนวณได้: 5,000 บาท x 5% = 250 บาท

   • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่จะได้รับจริงในไตรมาส 1 คือ 300 บาท (ปัดเศษขึ้นเป็นหลักร้อย)

  • หากไตรมาส 2 คุณยังสามารถรักษาระดับ Platinum ไว้ได้ และ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 2)

   • ซื้อ Ad Credit จำนวน 7,000 บาท

   • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่คำนวณได้: 7,000 บาท x 5% = 350 บาท

   • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่จะได้รับจริงในไตรมาส 1 คือ 400 บาท (ปัดเศษขึ้นเป็นหลักร้อย)

 4. การคำนวณมูลค่าเงินคืน จะใช้เฉพาะยอดใช้จ่ายสำหรับการซื้อ Ad Credits เท่านั้น

 5. ไม่จำกัดมูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งเงินคืนที่จะได้รับในแต่ละไตรมาส

 6. บัตรกำนัลช้อปปิ้งที่ได้รับไม่สามารถโอน, แลกเปลี่ยน หรือ แปลงเป็นเงินสดได้

 7. ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรกำนัลช้อปปิ้งเงินคืน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยุติการคืนเงินรายไตรมาสได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ ชดเชยเป็นเงินสด หรือในรูปแบบใด ๆ

 9. ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อกำหนด และ เงื่อนไข ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะได้รับเงินคืนรายไตรมาสจากการซื้อ Ad Credit ได้อย่างไร?

สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนี้มีเฉพาะระดับสมาชิก Prestige ได้แก่ Black, Platinum และ Gold เท่านั้น ทั้งนี้คุณจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนใด ๆ

ฉันจะได้รับเงินคืนรายไตรมาสเป็นจำนวนเท่าไหร่?

ทุก ๆ 1 บาทสำหรับการใช้จ่ายในการซื้อ Ad Credit จะถูกนำมาคำนวณ และ แปลงเป็นบัตรกำนัลช้อปปิ้งในทุก ๆ สิ้นไตรมาส โดยสัดส่วนขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกของเอเจนท์ในไตรมาสนั้น ๆ ตามตารางด้านล่าง

ฉันจะได้รับเงินคืนในรูปแบบใด?

เงินคืนรายไตรมาสนี้ คุณจะได้รับในรูปแบบของบัตรกำนัลช้อปปิ้ง (shopping voucher)

ฉันจะได้รับเงินคืนนี้เมื่อใด?

คุณสามารถตรวจสอบวันที่จะได้รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งเงินคืนรายไตรมาสได้จากตารางด้านล่าง

เงินคืนที่จะได้รับมีการคำนวณอย่างไร?

 • หากคุณเป็นเอเจนท์ระดับ Platinum และ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 1)

  • ซื้อ Ad Credit จำนวน 5,000 บาท

  • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่คำนวณได้: 5,000 บาท x 5% = 250 บาท

  • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่จะได้รับจริงในไตรมาส 1 คือ 300 บาท (ปัดเศษขึ้นเป็นหลักร้อย)

 • หากไตรมาส 2 คุณยังสามารถรักษาระดับ Platinum ไว้ได้ และ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 2)

  • ซื้อ Ad Credit จำนวน 7,000 บาท

  • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่คำนวณได้: 7,000 บาท x 5% = 350 บาท

  • มูลค่าบัตรกำนัลช้อปปิ้งที่จะได้รับจริงในไตรมาส 1 คือ 400 บาท (ปัดเศษขึ้นเป็นหลักร้อย)


หากคุณมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

 • โทรศัพท์: 02-204-9555 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • อีเมล: support@ddproperty.com

 • ติดต่อผ่านช่องทางไลฟ์แชทของเรา โดยคลิกที่ปุ่มสีแดง-ขาว ที่อยู่ด้านขวาล่างบนหน้าจอ AgentNet ของคุณ

Did this answer your question?