1. เมื่อคุณทำการสร้างประกาศ จนถึงขั้นตอนที่ 3 คือ รูปภาพ/วิดิโอ ดังรูปด้านล่าง

2. หลังจากอัพโหลดเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกรูปภาพหน้าปก หรือ ลบ รูปภาพออกได้ รวมถึงบรรยายชื่อของรูปภาพต่าง ๆ

3. กรณีที่ประกาศของคุณเป็นคอนโด และ ใส่ชื่อโครงการถูกต้อง (เรียนรู้การใส่ชื่อโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสการถูกมองเห็นจากลูกค้าได้) จะปรากฏรูปภาพที่มีในระบบ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

4. คุณสามารถเลือกรูปภาพที่ต้องการได้ หรือ ไม่เลือก ถ้าไม่ต้องการโชว์รูปภาพนั้นในประกาศของคุณ

6. เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกด บันทึกให้เรียบร้อย

7. นอกจากนี้คุณยังสามารถ อัปโหลดวิดีโอได้ 

Did this answer your question?