All Collections
การจัดการเกี่ยวกับประกาศ (Managing your listings)
การสร้างประกาศ
การอัปโหลดรูปภาพลงประกาศ (How to upload photo to your listing)
การอัปโหลดรูปภาพลงประกาศ (How to upload photo to your listing)

การอัปโหลดรูปภาพเป็นสิ่งสำคัญในการลงประกาศของคุณ ทำตามวิธีด้านล่างง่าย ๆ

R
Written by Ratchakorn
Updated over a week ago

1. เมื่อคุณทำการสร้างประกาศ จนถึงขั้นตอนที่ 3 คือ รูปภาพ/วิดิโอ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพให้กับประกาศของคุณได้ง่าย ๆ เพียงคลิกที่ "ลากและวาง / เพิ่มรูปภาพ" โดยสามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 50 รูปภาพ/ประกาศ และ แต่ละรูปจะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB/รูป

2. หลังจากอัปโหลดเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกรูปภาพหน้าปก, ลบรูปภาพ หรือ ใช้เครื่องมือหมุนรูปภาพได้ รวมถึงสามารถใส่ข้อความรายละเอียดของรูปนั้น ๆ ได้ด้วย

3. ในกรณีที่คุณลงประกาศประเภทคอนโดมิเนียม ระบบจะแสดงผลตัวเลือก "รูปภาพจากคลังภาพของเรา" ซึ่งคุณสามารถเลือกเพิ่มรูปภาพต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปในประกาศได้ด้วย

ซึ่งหากต้องการจัดการรูปภาพจากคลังภาพของเรานั้น ก็สามารถจัดการได้ง่าย ๆ เพียงคลิก "จัดการรูปภาพ" โดยสามารถเลือกรูปที่ต้องการได้จากหน้าต่างด้านล่าง

5. เมื่ออัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้วคุณสามารถคลิกปุ่ม "ถัดไป" เพื่อไปยังส่วนสรุปก่อนลงประกาศได้ทันที


หากคุณมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

  • โทรศัพท์: 02-204-9555 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • อีเมล: support@ddproperty.com

  • ติดต่อผ่านช่องทางไลฟ์แชทของเรา โดยคลิกที่ปุ่มสีแดง-ขาว ที่อยู่ด้านขวาล่างบนหน้าจอ AgentNet ของคุณ

Did this answer your question?