ความรวดเร็วในการโต้ตอบกับลูกค้าที่ให้ความสนใจประกาศของคุณ และ ติดต่อเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AgentNet Mobile Application ในการพูดคุยกับลูกค้า หรือ ผู้มุ่งหวังได้ง่าย ๆ โดย

คุณสามารถตรวจสอบข้อความล่าสุดจากลูกค้าได้จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน โดยสามารถเลือกอ่านข้อความที่ต้องการ หรือ เลือก "อ่านข้อความทั้งหมด" ได้เช่นกัน

สำหรับวิธีการเปิดกล่องจดหมาย เพื่อตอบกลับข้อความจากลูกค้า หรือ ผู้มุ่งหวัง สามารถทำได้โดย

1. แตะที่แถบเมนูมุมบนซ้ายมือของหน้าจอ จากนั้นเลือก "กล่องจดหมาย"

2. คุณสามารถเลือกข้อความที่คุณอยากตอบ และ ช่องทางที่ต้องการติดต่อได้

รวมไปถึงตรวจสอบประกาศที่ลูกค้าสนใจ ดังภาพ

ในหน้านี้ คุณสามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า หรือ ผู้มุ่งหวังได้ทาง โทรศัพท์, SMS หรือ อีเมล

Did this answer your question?