คุณสามารถจัดการประกาศ และ เช็คข้อความจากลูกค้าได้ง่าย ๆ เ
พียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคเชั่น AgentNet ได้ทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ ดังนี้

  1. คลิ๊ก App Store (Iphone)  หรือ Google Play (Android)

  2. คลิ๊ก ติดตั้ง 

  3. เข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล และ รหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

Did this answer your question?