การจัดการกับประกาศ (Post and manage listing)

เรียนรู้วิธีการจัดการประกาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

DDproperty avatar
17 articles in this collection
Written by DDproperty
การสร้างประกาศ

การสร้างประกาศ (Post a listing)

เข้าใจวิธีการสร้างประกาศอย่างง่ายๆและทำให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การอัพโหลดรูปภาพลงประกาศ (How to upload photo)

การอัพโหลดรูปภาพเป็นสิ่งสำคัญในการลงประกาศของคุณ ทำตามวิธีด้านล่างง่ายๆ
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีการใส่วิดีโอลงในประกาศ (Embed a video into your listing)

ใส่วิดีโอเพื่อให้ประกาศของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การตั้งค่าชื่อโครงการคอนโด (How to link condo name from our condo directory)

เพิ่มโอกาสการถูกค้นหา ด้วยการใส่ชื่อโครงการคอนโดให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

วิธีการต่ออายุประกาศ ( How to extended listing)

ต่ออายุเพื่อให้ประกาศไปอยู่ในหน้าแรกๆของการค้นหา
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การลงประกาศประเภทที่ดิน (Update property location for landed property)

ลงประกาศประเภทที่ดิน บ้าน หรือ อื่นๆให้ถูกต้อง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เทคนิคการเขียนหัวข้อประกาศ(Tips on what makes good Listing Headlines.)

การเขียนหัวข้อให้ดึงดูดควรดึงจุดเด่นออกมาให้กระชับ สั้น และเข้าใจง่ายที่สุด
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago
เข้าใจการวัดผลประกาศ (Understanding your listing's performance)

ประกาศของคุณดูเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ?(How are my listings performing against similar listings?)

รู้จักประกาศของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับของคู่แข่ง
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เช็คสถิติประกาศของคุณ(Check your Listing's Performance)

มาเช็คสถิติประกาศของคุณกัน
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

เพิ่มประสิทธิภาพประกาศอย่างไร? (How do I improve my listing’s performance?)

หากประกาศของคุณมีคนมองเห็นเยอะ มียอดวิวสูง คุณก็มีโอกาศได้ลูกค้า
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

Listing Quality Score คืออะไร (Ensure a High Listing Quality Score)

ประกาศที่มีคะแนนสูง มักจะมียอดวิวสูงเช่นกัน
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

คำถามเกี่ยวกับ การวัดผลประกาศ (All about Listing Performance Insights)

คำถามที่พบบ่อย
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago

การวัดการตอบสนองจากลูกค้า คืออะไร?(What is a Conversion Funnel?)

รู้จักระดับการตอบสนองของลูกค้า
DDproperty avatar
Written by DDproperty
Updated over a week ago