Boost คือ ฟีเจอร์ใหม่ซึ่งใช้จำนวนเครเครดิตเพื่อดำเนินการ โดยคุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองผ่านทางระบบ AgentNet (เปิดผ่านเบราวเซอร์) ช่วยให้คุณมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถตั้งค่าการ Boost ประกาศเองได้ทุกๆ 7 วันอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะยกเลิกคำสั่งนี้  ส่งผลให้ประกาศของคุณนั้นจะอยู่ในลำดับที่สูงขึ้นทุก 7 วัน

เพียงแค่คุณ คลิก "ใช้งาน Boost ต่อเนื่อง" ในช่องสี่เหลี่ยม ดังรูป การใช้งาน Boost ต่อเนื่อง ก็จะถูกเริ่มทำงาน ซึ่งการใช้งานนี้ จำนวนเครดิต ของคุณก็จะถูกหักทุก 7 วันต่อเนื่อง

FAQs

จำนวนเครดิตจะถูกหักออกอย่างไรจากบัญชีของฉัน?

จำนวนเครดิตของคุณจะถูกหักออกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการ Boost ประกาศของคุณ

จำนวนเครดิตของฉันจะถูกหักหรือไม่ หากเลือกใช้งาน และ ยกเลิกการใช้งาน Boost ต่อเนื่อง ในวันเดียวกัน?

หากคุณกำลังใช้งาน ' Boost ต่อเนื่อง' : ในวันสิ้นสุดการใช้งาน Boost จำนวนเครดิตของคุณจะถูกหักออก หากคุณยกเลิกการใช้งาน ' Boost ต่อเนื่อง' ในวันเดียวกัน.

หากคุณกำลังใช้งาน ' Boost ต่อเนื่อง' : ก่อนวันสิ้นสุดการใช้งาน Boost จำนวนเครดิตของคุณจะไม่ถูกหักออก หากคุณยกเลิกการใช้งาน ' Boost ต่อเนื่อง' ในวันเดียวกัน.

จะเกิดอะไรขึ้น หากจำนวนเครดิตของฉันไม่พอใช้งานในช่วงเวลา ' Boost ต่อเนื่อง'?

การ ' Boost ต่อเนื่อง' จะถูกพักการใช้งานชั่วคราว หากจำนวนเครดิตของคุณไม่เพียงพอในการใช้งาน

หากฉันเติมจำนวนเครดิตแล้ว การใช้งาน' Boost ต่อเนื่อง' จะสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่?

เพื่อที่จะใช้งาน ‘' Boost ต่อเนื่อง'’ อีกครั้ง คุณจำเป็นต้องเข้าคลิกไปเลือก ' Boost ต่อเนื่อง' ผ่านทางระบบ AgentNet.

ฉันสามารถยกเลิกคำสั่ง ' Boost ต่อเนื่อง' ได้หรือไม่?

ได้ เพียงแค่เลือก “แก้ไข” จะมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ เพื่อให้คุณคลิกเพื่อยกเลิกการใช้งาน  ' Boost ต่อเนื่อง' ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การยกเลิกนี้จะมีผลในรอบถัดไปของการ Boost ประกาศ กล่าวคือ 7 วันหลังจากการ Boost ครั้งสุดท้าย

หากประกาศของฉันถูก Boost แล้ว ยังสามารถใช้งาน'Boost ต่อเนื่อง' ได้หรือไม่?

ทำได้ เพียงแค่เลือก “แก้ไข”  และเลือกคำสั่ง ' Boost ต่อเนื่อง'

ฉันสามารถต่ออายุประกาศของฉันในขณะที่ตั้งค่า ‘Boost ต่อเนื่อง’ 

ได้ 

จะเกิดอะไรขึ้นหากประกาศของฉันหมดอายุ ในขณะที่ยังคงใช้งาน ' Boost ต่อเนื่อง' อยู่?

โดยปกติแล้ววันหมดอายุประกาศของคุณจะถูกขยายต่อเนื่องไปอีก 90 วัน หากมีการใช้งาน Boost แบบต่อเนื่อง เพราะการBoost ประกาศจะเกิดขึ้นทุกๆ 7 วัน


หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่
cs-th@ddproperty.com หรือโทรติดต่อ 02-204-9555 หรือ ผ่าน Live Chat  ได้เวลาทำการ 9.00-18.00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์

Did this answer your question?