การต่ออายุเปรียบเสมือนการทำให้ประกาศของคุณสามารถอยู่ในหน้าค้นหาที่ดีขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเห็นได้มากที่สุด โดยปกติแล้วทุก 7 วันคุณจะสามารถต่ออายุได้

  1. หลังจากเข้าไปดูที่ "ประกาศปัจจุบัน" คุณจะเห็นคำว่า ต่ออายุ ที่ประกาศที่สามารถต่ออายุได้ ดังรูป


2. วิธีการกดต่ออายุ มีหลายวิธี
    2.1  กดที่คำว่า"ต่ออายุ"ได้เลย
    2.2 ใส่เครื่องหมายถูกในกล่องสี่เหลี่ยมประกาศที่ต้องการต่ออายุ และกดปุ่ม ต่ออายุประกาศที่เลือก

3. หลังจากกดต่ออายุแล้ว คำว่าต่ออายุจะหายไป จนกว่าจะครบ 7 วันก็จะสามารถต่ออายุต่อได้

หรือคุณสามารถใช้งาน Boost ประกาศ เพื่อเพิ่มการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้นเช่นกัน

Did this answer your question?