สำหรับการใส่ที่ตั้งของประกาศของคุณให้ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนหาบ้านสามารถเจอประกาศของคุณได้ง่ายขึ้น

1.ในขั้นตอนการสร้างประกาศ ในหัวข้อ " รายละเอียดที่ตั้ง

หากประกาศของคุณ เป็น คอนโด คุณต้องใส่ชื่อของโครงการให้ถูกต้อง โดยการพิมพ์ชื่อโครงการ เช่น ideo จะปรากฏชื่อโครงการทั้งหมดที่ตรงกัน ให้คุณเลือกจากระบบ ดังรูป

หมายเหตุ:  - ใส่เพียงชื่อโครงการบางส่วน เพื่อให้ระบบค้นหาได้ง่ายขึ้น
                  -  หลีกเลี่ยงการใส่ชื่อโครงการที่คัดลอกมาจากที่อื่น เพราะอาจไม่ตรงกันกับในระบบ
                  -  เลือกชื่อโครงการที่ขึ้นแสดงไว้ เพื่อง่ายต่อการสร้างประกาศในขั้นตอนต่อไป
                  -  หากไม่พบชื่อโครงการที่ท่านต้องการใส่ โปรดติดต่อ 02-2049555 


2. เมื่อคุณดึงชื่อจากระบบถูกต้อง ข้อมูลทุกอย่างจะถูกแสดงขึ้นมาอัตโนมัติ  คุณสามารถคลิกที่ “ถัดไป” ได้เลย เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

เรียนรู้การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอนโดเพิ่มเติม คลิก

Did this answer your question?