รู้จักวิธีการสร้างประกาศแบบใหม่ เพื่อให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น ตามวิธีการต่อไปนี้

  1. จากหน้าแรก คุณสามารถ คลิก “ลงประกาศใหม่” ได้โดยตรง ดังรูป


2. ใส่"ทำเลที่ตั้ง"ของทรัพย์ให้ถูกต้อง โดยการเลือกจากรายชื่อของโครงการที่มีอยู่ในระบบ โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาจากลูกค้าได้ง่ายขึ้น
วิธีการลงประกาศประเภทคอนโด

วิธีการลงประกาศประเภทบ้าน/ที่ดินและอื่นๆ

หมายเหตุ: หากทรัพย์ของคุณไม่ใช่คอนโดมิเนียม เป็นหมู่บ้าน หรือ ที่ดิน หรืออื่นๆ

3.  ขั้นตอนการใส่"รายละเอียด" ใส่ข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนเพื่อให้คนหาบ้านได้เข้าใจในทรัพย์ของคุณให้มากขึ้น และเป็นการอยากให้ลูกค้าติดต่อกลับมาเพื่อสอบถามข้อมูล

หมายเหตุ: เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น สิ่งที่จำเป็นคือทำคะแนนประกาศของคุณให้อยู่ในระดับที่สูง เพื่อให้ลำดับประกาศของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นด้วย

 4.  อัพโหลด"รูปภาพ หรือ วิดีโอ" เพื่อทำให้ประกาศของคุณครบถ้วนสมบูรณ์
วิธีการอัพโหลดรูปภาพ  วิธีการอัพโหลดวิดีโอ

หมายเหตุ: เนื่องจากรูปภาพเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจของคนหาบ้าน ดังนั้นคุณสามารถเรียนรู้ วิธีการถ่ายรูปภาพให้สวยงามได้

5. หน้าสุดท้าย “สรุป” เพื่อช่วยให้คุณสามารถมีประกาศที่ดีได้เราจึงมี คะแนนประกาศ เพื่อให้คุณแก้ไขหรือเพิ่มเติมในข้อมูลที่สำคัญต่างๆ หากคะแนนประกาศไม่ถึง 100% เราก็มีคำแนะนำให้คุณเพื่อให้ได้คะแนนเต็มเช่นกัน

Did this answer your question?