การลงประกาศบนเว็บไซต์เพื่อให้ได้ผลดี การลงประกาศแบบพรีเมี่ยมจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามองเห็นได้มากขึ้นมากกว่าประกาศแบบฟรี ทำความรู้จักกับประกาศประเภทนี้

  1. ตำแหน่งของประกาศพรีเมี่ยม จะอยู่ในหน้าต้นๆของการค้นหา แต่อยู่ถัดจากประกาศโดดเด่น (Exclusive listing) 

2. สามารถต่ออายุประกาศได้ทุก 7 วัน เพื่อดันประกาศให้อยู่ในหน้าต้นๆของการค้นหาจากลูกค้าได้ สังเกตได้จากจะปรากฏคำว่า ต่ออายุได้ ใต้วันที่ของประกาศแต่ละอัน ดังรูป เพียงเลือกประกาศที่ต้องการต่ออายุ และกดปุ่มต่ออายุ

คำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (Related article)

  1. รู้จักประกาศโดดเด่น (What is Exclusive Listing?)
  2. ประกาศพรีเมี่ยมคืออะไร (What's Premium listing)
  3. ประเภทของประกาศ (Types of Listing)

Did this answer your question?