ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่เลือกที่จะชมเนื้อหาต่างๆผ่านวิดีโอมากขึ้น ดังนั้น คุณสามารถแนะนำบริษัท หรือ ประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาผ่านวิดีโอได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้า YouTube เพื่อเลือกวิดีโอของคุณเอง คลิก SHARE ดังรูป หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้วิดีโอที่คุณสร้างหรือเป็นเจ้าของเอง เพื่อความถูกต้องทางลิขสิทธิ์


   2.   กด Embed หรือ ฝัง (ภาษาไทย)

   3.  กด COPY หรือ คัดลอก (ภาษาไทย)

  4. ในการตั้งค่าของMyWeb คลิกที่ปุ่ม HTML ดังรูป

5. วางโค้ดวิดีโอที่ได้คัดลอกมา โดยคลิกขวาจะเห็นรูปดังหมายเลข 1 และกด Update ดังหมายเลข 2

6.  เมื่อกลับมาหน้าตั้งค่า หากเห็นเป็นหน้าว่างเปล่า ไม่ต้องตกใจ ให้คุณ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างก่อน 1 ครั้ง

7. หลังจาก บันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้ว จะเห็นวิดีโอถูกแสดงขึ้นมา

Did this answer your question?