ดูตารางการอบรมและลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://www.academy.ddproperty.com/ 

  1. คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม และ ลงทะเบียน ในหัวข้อที่คุณสนใจ

  2. เมื่อเลือกหัวข้อที่คุณต้องการเรียนออนไลน์ คลิก ลงทะเบียน จะปรากฏหน้าตาดังข้างล่าง ให้คลิกคำว่า Register now 

  3. ใส่ชื่อนามสกุล และ อีเมลล์  เนื่องจากคุณต้องรับอีเมลล์ยืนยันการลงทะเบียนด้วย และกด REGISTER NOW เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

4. คุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการลงทะเบียน รวมถึง ลิงค์สำหรับการเข้าเรียน ในวันและเวลาดังกล่าว

5. ภายในอีเมลล์ คุณจะเห็น Link สำหรับการเข้าเรียน ดังรูป หากคุณเข้าก่อนเวลาเริ่ม จะยังไม่มีการเรียนการสอน ดังนั้น เข้าเรียนให้ตรงเวลาตามที่ระบุไว้ สำหรับ password ไม่จำเป็นต้องใส่ใดๆทั้งสิ้น

Did this answer your question?