ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูหรือดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินของคุณได้ง่ายๆ

  1. เข้าสู่ระบบ AgentNet 
  2. ในหน้าหลัก คลิกที่รูปภาพโปรไฟล์ของคุณด้านขวามือบน เพื่อเลือกเมนู "แก้ไขบัญชี"

   3. เลือกเมนู "การชำระเงิน" จะเห็นคำว่า ดูเอกสาร ตามลูกศรชี้ สามารถคลิกเพื่อดูหรือบันทึก
  

4. หลังจากคลิกเข้าไป จะปรากฏรูปดังด้านล่าง เพื่อให้คุณสามารถบันทึก หรือ พิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตัวเอง

Did this answer your question?