เงื่อนไขและข้อกำหนดของการซื้อขายฉบับล่าสุด คำถามที่พบบ่อย

(คำถามที่พบบ่อย - ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ของ ALLPROPERTY MEDIA CO.,LTD.)

Q: ทำไมจึงมีการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ตอนนี้ ? A: เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมนั้นไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมาชั่วขณะหนึ่งแล้ว

 Q: ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่มีความแตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมอย่างไรบ้าง ? A: เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมนั้นไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีการเขียนข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นใหม่โดยยึดถือตามเจตนาเดิม โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นมีข้อแตกต่างที่เด่นชัดในประเด็นต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเพิ่มผลิตภัณฑ์

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ระยะเวลา 12 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์และการรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 Q: กรณีที่ฉัน (ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์) ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จะมีผลอย่างไร ? A: เพื่อใช้บริการของเราต่อไป คุณ (ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่แต่กรณีที่คุณ (ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์) ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จะทำให้ไม่สามารถเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งาน AgentNet ได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่

 Q: ฉันไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ซึ่งปรับปรุงหลังจากที่ฉันสมัครเป็นสมาชิกแล้วทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้งานก่อน ? A: ทางเราเสียใจที่ทำให้คุณไม่พอใจจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข แต่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมนั้นให้สิทธิทางเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ ซึ่งเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติซึ่งหลายๆ บริษัทยึดถือและใช้อยู่โดยตลอดและทางเราเชื่อว่าคุณเคยประสบกรณีเช่นนี้มาก่อนจาก Microsoft, Google, PayPal เป็นต้น

 Q: ถ้าฉันยังคงไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ จะเลิกใช้บริการและขอคืนค่าบริการที่ชำระไปแล้วได้หรือไม่ อย่างไร A: ทางเราไม่สามารถคืนค่าบริการให้คุณได้ เนื่องจากทางเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตาม ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเดิม ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจที่ยึดถือโดยทั่วไป และไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิเรียกร้องขอคืนค่าบริการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้ในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
เบอร์โทร
02-204-9555 กด 0 ฝ่ายการใช้
02-204-9555 กด 1 ฝ่ายขาย
อีเมลล์  cs-th@ddproperty.com

Did this answer your question?