เพื่อให้ดูเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญ ควรมีการเตรียมตัว และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับประกาศของคุณ ในขณะพาลุกค้าเยี่ยมชมสถานที่
การพิมพ์เอกสารหรือประกาศของคุณติดมือไปด้วย จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีเอกสารให้ลูกค้าติดมือไปด้วย

  1. เข้าสู่ระบบ AgentNet เลือก "ประกาศปัจจุบัน"เพื่อเตรียมเอกสาร

2. เลือกประกาศเพื่อทำการพิมพ์ โดยกดที่ "รหัสประกาศ" ดังรูป

3. เลื่อนลงมาจะเห็นสัญลักษณ์ PDF อยู่ใต้เจ้าของโพส

4. คลิกเข้าไป เพื่อเลือก การพิมพ์ ซึ่งอยู่มุมบนขวา ดังรูป

Did this answer your question?