ประกาศเก่า คือ ประกาศที่ลูกค้าไม่สามารถค้นหาในระบบได้ แต่ยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ ซึ่งคุณสามารถดึงประกาศเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งในเว็บไซต์ได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาเจอ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างประกาศใหม่

  1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้คุณเลือกเมนู "ประกาศเก่า"

2. เลือกประกาศที่คุณต้องการ ดันกลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิม หรือ ทำการแก้ไขรูปภาพ/ราคา ก่อนได้

3. กดเข้าไปที่ประกาศนั้นๆ จะเห็นเมนูตัวเลือก ด้านบนขวา คำว่า Activate หรือ ลงประกาศ หรือ แก้ไขตรงรูปดินสอด้านล่างก่อน

4. หลังจากกด "ลงประกาศ" แล้ว สังเกตว่า สถานะของประกาศจะเปลี่ยนไปเป็น Active ดังรูป

Did this answer your question?