หากคุณสามารถปิดการขายได้แล้ว ควรที่จะยกเลิกประกาศเพื่อมีพื้นที่ว่างสำหรับการลงประกาศอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งประกาศที่ถูกยกเลิกจะถูกย้ายไปอยู่ประกาศเก่าโดยอัติโนมัติ

  1. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือก "ประกาศที่อยู่ระหว่างเผยแพร่"

2. เลือกประกาศที่คุณต้องการยกเลิก โดยการ"กด"ที่ประกาศนั้นๆ 1 ครั้ง จะปรากฏตัวเลือก

3. จากเมนูที่ปรากฏ ให้คุณเลือก "ยกเลิกประกาศ"

4. คุณสามารถหาประกาศดังกล่าวได้จากเมนู "ประกาศเก่า" หรือสามารถนำประกาศกลับมาอยู่ในระบบได้เหมือนเดิม เรียนรู้วิธีการนำประกาศกลับมา

Did this answer your question?