ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญในการลงโฆษณาออนไลน์ เพราะลูกค้าสามารถตัดสินได้จากรูปภาพ และคำบรรยายต่างๆที่คุณใส่ลงไปในประกาศ ดังนั้นเราควรรู้ว่าในฐานะลูกค้านั้น เค้าจะมองเห็นเป็นอย่างไร เพื่อให้ประกาศของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

  1. รูปภาพจะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นและอยู่ตำแหน่งด้านบนสุดของหน้า

หมายเหตุ : รูปภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ลูกค้าสนใจ ดังนั้น เรียนรู้การตกแต่งและถ่ายรูปสำหรับประกาศ 

2. รายละเอียดต่างๆ จะถูกแสดงถัดจากรูปภาพ ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้วิธีในการเขียนคำบรรยายให้น่าสนใจได้ เพิ่มเติม หากประกาศของคุณเป็นประเภทคอนโด เราจะมีข้อมูลของโครงการขึ้นให้อัตโนมัติ

Did this answer your question?