ความรวดเร็วในการโต้ตอบกับลูกค้าที่ให้ความสนใจประกาศของคุณและติดต่อเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญ พยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดเพื่อทำการปิดการขาย ซึ่งช่องทางของระบบ agentnet แอพลิเคชั่นช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่าน  ซึ่งคุณสามารถตตอบกลับข้อความที่เข้ามาได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

  1. คุณสามารถเช็คข้อความล่าสุดจากลูกค้าได้จากหน้าหลักของแอพลิเคชั่น สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือ

      1.1 เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบได้เลย
      1.2 กด "อ่านข้อความทั้งหมด" เพื่อดูข้อความที่มี

2. กดที่แถบเมนูด้านบนซ้าย เพื่อเข้าเมนู "กล่องข้อความ"

3. คุณสามารถเลือกข้อความที่คุณอยากตอบและช่องทางที่ต้องการติดต่อได้ รวมถึงเช็ค ประกาศที่ลูกค้าสนใจ ดังรูปข้างล่าง

4. ตัวอย่าง หากคุณต้องการส่ง sms ให้ลูกค้าที่ติดต่อมา ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อความ/รูปภาพเพิ่มเติมลงไปได้

Did this answer your question?