โดยปกติแล้ว...ลูกค้าก็อยากเห็นประกาศที่มีการอัพเดทตลอดเวลา ดังนั้นหากคุณสามารถปิดการขายได้แล้ว ควรจะแก้ไขประกาศให้สมบูรณ์

  1. หลังจากเข้าสู่ระบบทางมือถือ เลือกแถบเมนูด้านบนซ้าย เพื่อเข้าสู่ "ประกาศที่กำลังเผยแพร่"


2. เลือกเครื่องหมาย"แก้ไข"

3. เลือกประกาศที่ต้องการอัพเดท โดยการกดค้างไว้ดังหมายเลข 1 และกดแถบเมนูบนขวา หมายเลข2 

4. หลังจากเลือกประกาศได้แล้ว ให้เลือกหัวข้อที่ต้องการเช่น ประกาศขายแล้ว/ให้เช่าแล้ว ดังรูป

5. เลือก "ตกลง"

Did this answer your question?