1. คลิกที่ “Media” และเลือก “Photos”

2.   คุณสามารถเลือกรูปภาพได้จาก”กล้อง” หรือ “คลังภาพ”

หมายเหตุ* ควรอัพโหลดรูปภาพโดยเรียงลำดับให้เหมือนกำลังเดินเข้าไปในห้อง/บ้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถนึกภาพตามได้ง่ายขึ้น
3. เลือกรูปภาพที่ต้องการ

4. คุณสามารถ เพิ่มคำบรรยายใต้ภาพ (Add Captiob) หรือ เลือกเป็นหน้าปก(Set as cover)ได้                                                   

     เพียงกดที่จุด3จุด มุมบนขวาของหน้าจอ

5.  คุณยังสามารถเลือกรูปภาพจากโครงการได้ หากคุณพิมชื่อโครงการถูกต้องในระบบ และสามารถตั้งรูปภาพหน้าปก(Set as cover) หรือ ไม่แสดง(Exclude) เพียงแค่กดค้างที่รูปภาพนั้นๆ จะมีข้อความขึ้นดังรูปด้านล่าง

Did this answer your question?