โดยปกติแล้วในหน้าแรกของระบบ AgentNet จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งในด้านบน หากคุณได้รับข้อความจากลูกค้าที่สนใจในทรัพย์ของคุณ ในข้อความใหม่ ดังรูป 

1.หลักจากคลิกเข้าไปที่ “ข้อความใหม่” ให้เลือกข้อความที่คุณยังไม่ได้เปิดดู ดังรูปด้านล่าง

2. คุณสามารถติดต่อลูกค้ากลับไปตามอีเมลล์และเบอร์โทรติดต่อที่ทิ้งไว้ และเช็คประกาศที่ลูกค้าสนใจได้จากในเนื้อหาข้อความ

Did this answer your question?