ทึมงานฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พร้อมที่จะให้บริการและตอบคำถาม ทางหลากหลายช่องทาง

  1. Line ID : @ddproperty_agent  เพื่อรับแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

    2. ทางโทรศัพท์    :  02-204-9555

    3. ทาง Email        : support@ddproperty.com

Did this answer your question?