การใส่ชื่อบริษัท เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ภาพลัพษณ์การเป็นนายหน้าของคุณดูมีความเชื่อถือและดูเป็นมืออาชีพได้มากขึ้น ซึ่งปกติแล้วคุณสามารถเลือกได้จากรายชื่อในระบบหรือหากคุณมีบริษัทของคุณเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

  1. เลือก "แก้ไขบัญชี"

2. หรือ "ข้อมูลสมาชิก" จากแถบเมนูด้านบน ในขั้นตอนนี้คุณสามารถเลือก นายหน้าอิสระ, เจ้าของทรัพย์สิน หรือ บริษัทในสังกัดได้ กรณีที่คุณเลือกบริษัทที่มีอยู่ในระบบ จะมีรูป โลโก้ ของบริษัทนั้นๆขึ้นอัติโนมัติ

แต่...หากคุณหาไม่เจอ หรือ มีชื่อบริษัทเป็นของตัวเอง แต่อยากใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 

3. ในช่องของชื่อบริษัท ให้คุณเลือก “อื่นๆ-กรุณาระบุ”

4. จะปรากฏช่องด้านล่างให้คุณใส่ชื่อบริษัทของคุณเองได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงในส่วนของตำแหน่งงาน  ดังรูปภาพด้านล่าง

Did this answer your question?