1. คลิก “ลืมรหัสผ่าน”


2. ใส่อีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียน และใส่รหัสรักษาความปลอดภัย (ที่โชว์อยู่ในสี่เหลี่ยมด้านบน)

รหัสผ่านตัวใหม่จะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของคุณ ดังนั้นโปรดเช็คอีเมลล์ของคุณ

**หมายเหตุ** โปรดเช็คในspam/อีเมลล์ขยะ ถ้าคุณไม่เห็นอีเมล์จากเว็บไซต์  ใช้รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อล็อคอินเข้า agentnet ก่อน หลังจากนั้น คุณสามารถอัพเดทรหัสผ่านภายหลังได้ ในการตั้งค่าบัญชี

Did this answer your question?