โดยปกติแล้วทางเว็บไซต์ของเราจะมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ เช่น การอัพเดทอสังหาริมทรัพย์ , งานและกิจกรรมจากทางเจ้าของโครงการต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรับข่าวสาร ได้ตลอดเวลา

  1. เลือก "แก้ไขบัญชี"

2.  เลือก “การรับข่าววสาร”

3.  เลือก ช่องทางและเงื่อนไขการรับข่าวสารที่คุณต้องการ อย่าลืม บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Did this answer your question?