1. คลิก “แก้ไขบัญชีตัวแทน”
  1. ใส่รหัสผ่านเดิม
  2. ใส่รหัสผ่านใหม่
  3. คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” รหัสผ่านใหม่ของคุณจะมีผลทันที

ในขณะที่คุณเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน คุณควรจะใส่ข้อมูลการติดต่อด้วย เช่น อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เป็นสิ่งที่ต้องใส่ให้ครบ ซึ่งเบอร์โทรศัพท์หลัก คือ เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนตอนสมัครสมาชิก ซึ่งหลังจากที่คุณอัพเดทข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คุณควรจะอัพเดทส่วนของข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะด้วย

ข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะจะถูกเผยแพร่ให้กับลูกค้าที่เค้ามาค้นหา ซึ่งส่วนนี้จะประกอบไปด้วยประสบการณ์และข้อมูลรายละเอียดของคุณ เนื่องจากลูกค้าจะอยากติดต่อกับตัวแทนที่มีคุณสมบัติน่าเชื่อถือ และนี่คือขั้นตอนแรกที่คุณสามารถโฆษณาตัวเองได้

เรียนรู้การอัพเดทโปรไฟล์สาธารณะได้

Did this answer your question?